Försäljning

Material av hög kvalitet

Vi har ett stort utbud av bland annat grus, sand och matjord av olika sorter till försäljning. Kontakta oss för att göra en beställning.

GRUS, BERG OCH
KALKSTENSKROSS

Väggrus 0-16

Bärlager 0-32

Förstärkningsgrus 0-60, 90

Dräneringsgrus

Kalkstenskross 0-30

JORD & TÄCKBARK

Matjord finharpad

Planteringsjord

Bark

0-14

0-24

SAND

Leksand
Stötdämpandesand
Mursand

STEN

Dekorsten Grå röd melerad 16-45 mm natur

Dekorsten Svarvit melerad sjösten 16-32

Dekorsten Svartvit melerad sjösten 32-64

Kullersten 70-100 mm natur

Bild på lastbil med matjord.